Video
Lätt
Svår

GÖR SÅ HÄR:

1. Den gamla murade fogen har sla?ppt sa? den tas fo?rsiktigt bort med mejsel

Ett par la?tta hammarslag fa?r den att smulas. Ta det fo?rsiktigt sa? att karmen eller fo?nsterblecket inte skadas. Få tillgång till alla projekt

2. Dammsug och torka rent under fo?nstret sa? att du fa?r bort allt damm

Det a?r no?dva?ndigt eftersom det annars kan vara sva?rt att fa? den nya fogen att fa?sta. Lite ljummet vatten och en svamp ga?r bra.

3. Peta in en bottningslist under karmen

Den runda formen ser till att den nya fogen fa?r en optimal elastisk form. Det inneba?r att den ska vara tjock upptill och nertill och lite smalare pa? mitten.

4. Skapa en fog hela va?gen under karmen

Ha?r anva?nder vi en elastisk byggsilikon som la?ggs pa? i ett ja?mntjockt lager, cirka 8–10 mm. Va?lj en silikon- fogmassa med la?ng ha?rdningstid – det ger en elastisk fog.

5. Fogen trycks pa? plats med fogsticka som ocksa? go?r den ja?mntjock och sla?t

Fogstickan ska ha sta?tt i vatten och gla?ttningsva?tska ett par timmar innan den anva?nds. Annars kan fogmassan klibba fast pa? den.

6. Sla?ta ut fogen med la?nga drag sa? att ytan blir sa? sla?t som mo?jligt

A?r du riktigt noggrann blir den lika sla?t som den ma?lade karmen. Det ga?r la?ttare om du ofta doppar fogstickan i gla?ttningsva?tska.

Fogmassan la?ggs pa? i en 8–10 mm tjock sträng.