Huvudfärgerna i NCS-systemet är: vit, svart, gul, röd, blå och grön. De kodas med sina respektive inledningsbokstäver, på engelska. Med hjälp av dessa elementarfärger beskrivs alla andra färger i kod.

Färgkoden 2060-G90Y betyder, at den innehåller 20 % svart och 60 % av den rena kulören. De sista 20 % upp till 100 anger mängden vitt. G90Y beskriver färgen. Den här kombinationen betyder att den innehåller 90 % Y, det vill säga gul grundfärg, medan de sista 10 % G är grön.

Färgkoden kan alltså delas upp i två delar. Först anges mängderna av respektive svart, färgen och vit, medan den sista delen anger kulören. När man ska sätta samman en färg bör man därför välja färger från samma familj, till exempel 2060.

Då är man säker på att färgerna harmonierar. Till ett pojkrum kan man till exempel välja de här tre färgerna, som alla innehåller samma mängder färg, svart och vitt. På motsvarande vis kan koden 2060 användas till ett flickrum. Här är den blå grundfärgen utbytt mot en röd.

Man kan också utgå från samma färgtoner, till exempel B10G, som tonas i mer vitt eller mer svart. Då får man samma grundfärg i olika toner.

Återigen får man som resultat att färgerna harmonierar inbördes. Färg kommer alltid att vara en smaksak, men ser man till att välja färger från samma familj är man i alla fall säker på att de passar ihop.