Använd en värmepistol till jobbet. Det bästa är att använda en värmepistol som kan regleras upp till 650 grader. Den temperaturen är nödvändig om det sitter många lager färg, som här. Håll pistolen ett par centimeter från färgen och skrapa av den flytande färgen med en spackel.

Värm bara upp färgen tills den börjar bubbla och skrapa av den omedelbart. Håll inte pistolen på ett och samma ställe för länge. För då riskerar du att sveda träet. Det kan vara svårt att täcka i efterhand. Det är också lättare att värma bort det tjocka lagret målarfärg längs kanterna, än att skrapa eller slipa bort det.

När du väl fått kläm på metoden är det inget problem att få bort den gamla målarfärgen och du besparar dig en massa dammigt och tidskrävande sliparbete.