När du målar dina gamla köksluckor med en ny elegant färg eller lackerar den nya hyllan av björk kan du få dem skinande blanka – men det kräver både tur och skicklighet och många olika arbetsmoment. Och det har absolut inte blivit lättare av att de starka lösningsmedlen inte längre används i moderna färger och lacker.