Först rullas väggen med vävlim. Här använder målaren en målarrulle för att fördela limmet jämnt över väggen. Den första våden väv läggs mot väggen så att väven sticker ut både uppe och nere.

När man är säker på att våden sitter lodrätt, drar man över den med en tapetborste eller en gummispackel så att filten pressas in i limmet och eventuella luftbubblor trycks ut. En bred spackelspade hålls upp mot listen för att ge en rak kant att skära av den överblivna väven mot.

Om det inte finns plats för en hel våd, som här, mäter man ut var våden ska skäras av. När nästa våd sätts upp ska den överlappa den första våden med omkring 2 centimeter. Våden slätas ut med tapetborsten.

För att de två våderna ska mötas så exakt som möjligt skär man mitt i överlappningen med en hobbykniv. Det är viktigt att bladet är vasst, så att snittet blir rent.

Remsan på den yttre våden faller av av sig själv, medan man måste lirka ut den inre remsan med spetsen på hobbykniven och sedan dra ut en. Till sist borstar man över skarven med tapetborsten. Resultatet blir en så gott som osynlig skarv.