Målaren rör därför ner lite vit oljefärg som markeringsmaterial i grundoljan.

Nu är inte oljan färglös, utan har en vit ton som gör det mycket lättare att se hur långt man kommit.

Färgtillsatsen påverkar inte grundoljans skyddande egenskaper.