För att lägga ut färgen används en stöpplare. För att göra den styvare tejpas den runt borsten. Innan färgen läggs på schablonen testas stöpplaren på en pappersbit, så att man är säker på att färgen fördelas jämnt.

Försök inte måla på färgen. Den ska stöpplas, så att schablonens kanter blir så skarpa som möjligt. När hörnet är klart flyttas schablonen så att mönstret fortsätter. Här måste man vara försiktig så att färgen inte kladdar på tavlan.

När schablonen ligger rätt fortsätter man stöpplingen. Längs med bården vill vi ha ett rakt streck, eller en staffering på målarspråk. Till det används en smal pensel, som kallas streckpensel med en strecklinjal försedd med hålkäl, som ser till att färgen inte flyter ut längs med linjalen.

Färgen som används är samma som till bården, men den måste förtunnas med lika mycket vatten för att det målade strecket ska bli så tunt som möjligt. Man bör alltid dra ett par streck på prov för att kontrollera att färgen har rätt konsistens.

Är färgen för tjock blir inte strecket snyggt. Använder man en ny pensel måste man kanske klippa av borsten en del. Klipp alltid längs med penselns bredd. Man ska alltid börja måla utanför den egentliga ytan, då blir resultatet som bäst.

Därför sätts maskeringstejp i ändarna, så att strecket kan inledas på tejpen. När tejpen har satts dit lägger man upp linjalen och strecket dras. Notera att målaren alltid drar penseln åt samma håll.

Man ska inte lägga något tryck på penseln, utan bara föra den mjukt längs med linjalen. När ena sidan är klar och har torkat sätts nya tejpbitar på den sida som nu ska målas. Är man noggrann kommer de två strecken att möta varandra.

Metoden används på nytt med streck på andra sidan bården. Strecken målas i 5 till 7 gånger innan färgen täcker helt och strecken är skarpa. När det sista strecket dragits plockas maskeringstejpen bort och stafferingen är klar.