Du skall därför välja en färg med högt glansvärde, helst över glans 40. En sådan färg kallas halvblank och den är tvättbar. Du an använda vattenbaserad färg, alkyd- eller linoljefärg – det är är mest en fråga om smak. Du kan dock inte avända alkydfärg på akrylatmålade ytor.