Listen fungerar som passare när bågen ritas.

PROBLEM:

Jag behöver rita en cirkel betydligt större än vad en skolpassare klarar. Hur gör jag det bäst?

LÖSNING

Om du ska rita en cirkel – eller ett avsnitt av en cirkel – som har större radie än vad en skolpassare klar, så måste du tillverka en passare, till exempel en list med hål i den ena änden.

Bestäm hur stor din båge ska vara och fäst listen i en fast punkt A. Håll en blyertspenna i ett hål B eller ett jack i listen och rita sedan bågen mellan ytterpunkterna C. Du kan göra cirkelslaget större eller mindre genom att flytta pennan (eller fästpunkten) uppåt eller neråt.