Om du vill hänga din tv på väggen är det viktigt att du vet vad väggen är gjord av.

Om du vill hänga din tv på väggen är det viktigt att du vet vad väggen är gjord av.

Det är faktiskt en hel del att tänka på när du ska hänga upp något på en vägg eller i ett tak. Här är de vanligaste problemen.

10 KLASSISKA MISSTAG

Problem: Vägg/tak går sönder Det kan bero på: 1. Byggmaterialet är för poröst.2. Belastningen fördelas inte tillräckligt eller så är det som hängs upp för tungt.3. För kort avstånd mellan pluggarna.
Problem: Pluggen dras ut från vägg/tak Det kan bero på: 4. Det som hängs upp är för tungt.5. Pluggen är för liten för hålet eller också är skruven för liten för pluggen.6. Skruven är för kort och då kan den inte få pluggen att dra ihop sig, bilda en knut eller expandera i sidled. 7. Hålet är för stort och då kan pluggen inte kilas fast även om den expanderar så mycket som möjligt. Kilas den inte fast kan den nämligen dras ut.8. Hålet är för kort och då finns det inte plats för skruven att ta sig igenom och det innebär att pluggen inte fungerar som den ska. 9. Det finns borrdamm mellan pluggen och väggen. Det ger dåligt grepp.
Problem: Skruven dras ut ur pluggen Det kan bero på: 10. Skruvens diameter är för liten och då kan den inte pressa ut pluggen mot sidorna i hålet och kilas fast för att ge bra grepp. Det är viktigt att välja en plugg som passar till materialet och som klarar av belastningen. Pluggen ska passa till hålets diameter och skruven ska anpassas efter pluggen så att den fyller ut pluggen, går igenom den och får den att expandera. Det sker nämligen först när skruven har gått igenom. Skruven ska vara 5 mm längre än pluggen + tjockleken på det som hängs upp.

Ladda ned hela artikeln och få en stor guide om hur du hänger upp tunga föremål på ett säkert sätt.