1. Börja med att borra upp de gamla skruvhålen:

Välj en 10 mm träborr utan centrumskruv. Hålet får inte bli så djupt att det går rätt igenom skåpväggen.

2. Stryk trälim på två 10 mm pluggar

och knacka in dem helt med en hammare. Torka bort överflödigt lim. Låt limmet torka minst ett par-tre timmar.

3. Såga av pluggarna:

Såga av pluggarna plant med skåpväggen när limmet har torkat.

4. Nu kan du förborra nya hål för skruvarna:

Borra 4 mm hål i varje plugg med träborr med centrumspets. Håll borren vinkelrätt mot väggen medan du borrar. Skruva fast gångjärnen igen. Justera gångjärnen efter ett par dagar.

Hålet ska sitta exakt i mitten. Kolla avståndet innan du borrar.

Hålet ska sitta exakt i mitten. Kolla avståndet innan du borrar.