Om du har en handöverfräs, kan du ganska enkelt och stabilt men nästan osynligt foga ihop två skivor.

Om du har en handöverfräs, kan du ganska enkelt och stabilt men nästan osynligt foga ihop två skivor.

TIPS: Osynlig fog

Om fogen ska vara så osynlig som möjligt, ska fjädern döljas. Det gör man genom att avsluta fräsningen precis innan den når de två ämnenas ytterkanter.

Osynlig fog

Skivnotfräs med kullager

Arbetet med att fräsa in en not i kanten på ett ämne kan göras med en handöverfräs och en skivnotfräs. Den här sortens frässtål är uteslutande utformat för den här uppgiften, att fräsa tunna spår, särskilt i kanten på ett ämne.

Skivnotfräs finns i flera olika storlekar till noter från 3 till 6 mm. Det frässtål som används i det här arbetet, gör en 4 mm bred och 10 mm djup not. Kullagerstyrningen ser till att frässtålet förs lätt längs ämnets kant.

LÄS OCKSÅ: Frässtål till handöverfräs

Skivnotfräs med kullager