Fogning med lös spont

Hur noga man än limmar, blir en sammanfogning av två träskivor kant i kant inte tillräckligt robust. Det krävs förstärkning. Det kan göras med plugg – det funkar dock bara för relativt tjocka skivor. Lamellkex är också en möjlighet, men det kräver en speciell sorts lamellfräs. Här visar vi hur uppgiften enkelt klaras av med ett stabilt resultat. Allt som krävs är en handöverfräs med en skivnotfräs och en ganska tunn bit plywood – kallad lös fjäder eller lös spont.

Om du har en handöverfräs, kan du ganska enkelt och stabilt men nästan osynligt foga ihop två skivor.

Om du har en handöverfräs, kan du ganska enkelt och stabilt men nästan osynligt foga ihop två skivor.

MÄT UPP OCH FRÄS EN NOT

1. Sätt ett kryss på ovansidan av båda de skivor som ska sammanfogas. På så sätt säkerställer man att noten fräses från samma sida. Det är inte så noga om noten inte sitter exakt i mitten av kanten.

2. Sätt frässulan jämnt mot den ena skivan, så att frässtålet nätt och jämnt går fritt från skivans kant. Tryck ner fräsen, så att stålet är på önskat djup, och lås med djupstoppet.

3. Med djupstoppet fortfarande låst, ställs djupanslaget in. Därefter låses även det.

4. När fräsdjupet är inställt och låst, kan handöverfräsen sättas igång. Frässtålet förs längs skivans kant – bort från dig själv.

5. Låt fräsdjupet förbli låst, så att du kan fräsa med exakt samma djup på den andra skivan.

6. Kontrollera nu notens djup. Fogen ska bli helt tät, kant i kant. Så fjädern ska vara lite smalare än de två noternas sammanlagda djup.

LIMMA FAST EN LÖS FJÄDER I NOTEN

1. Innan fjädern limmas fast, gör en provmontering. Kolla om kanterna på de två skivorna kan pressas ihop helt och att de ligger helt jämnt bredvid varandra.

2. Trälim läggs i båda noterna. Det gäller att få ner det ordentligt i noterna, men det är samtidigt viktigt att inte få i för mycket. Då kan det bli svårt att pressa ihop kanterna.

3. Fjädern pressas ned i den ena noten. Lägg därefter en sträng med lim på skivkanten på båda sidor om fjädern.

4. Lägg skivorna så att de två noterna ligger exakt bredvid varandra. Det finns nu nätt och jämnt plats för den lösa fjädern, när skivorna trycks ihop.

5. Pressa ihop skivorna med tvingar och torka bort överflödigt lim. När limmet har torkat, slipa skarven lätt.

TIPS: Osynlig fog

Om fogen ska vara så osynlig som möjligt, ska fjädern döljas. Det gör man genom att avsluta fräsningen precis innan den når de två ämnenas ytterkanter.

Skivnotfräs med kullager

Arbetet med att fräsa in en not i kanten på ett ämne kan göras med en handöverfräs och en skivnotfräs. Den här sortens frässtål är uteslutande utformat för den här uppgiften, att fräsa tunna spår, särskilt i kanten på ett ämne.

Skivnotfräs finns i flera olika storlekar till noter från 3 till 6 mm. Det frässtål som används i det här arbetet, gör en 4 mm bred och 10 mm djup not. Kullagerstyrningen ser till att frässtålet förs lätt längs ämnets kant.

LÄS OCKSÅ: Frässtål till handöverfräs

    Mer i samma kategori Hantverksteknik