Det är helt lagligt att byta ut en befintlig brytare på egen hand. Men du får inte sätta in en ny brytare utan att en elektriker dragit fram installationen. Det är viktigt att först bryta strömmen i proppskåpet. Hur man bryter strömmen varierar beroende på installation och tillverkare.

Man kan också bryta all ström i hela huset genom att slå av huvudströmbrytaren eller jordfelsbrytaren. Först öppnar man kontakten. Med hjälp av en skruvmejsel är det lätt att plocka ut knappen.

Delarna är hållbara, så du behöver inte vara rädd för att förstöra något. Den röda lampan plockas bort på samma sätt.Inuti brytaren har man en mängd anslutningsmöjligheter. Den röda markeringen är fasen, och den svarta markeringen är till för bruten ström, som leds via lampan.

Kontakten plockas loss ur väggen genom att man lossar de två skurvarna i sidorna. Rörelsedetektorn monteras med en särskild ram, den trycker man på plats innan man börjar montera sladdarna.

På den nya kontakten står det N för noll, blå färg. L står för fas, röd färg, och den lilla pilen, svart, anger bruten ström, som går via lampan. Det är viktigt att alla tre ledningarna från den gamla brytaren hamnar på rätt plats i den nya.

För att bara helt säker för man över en sladd i taget och passar av den mot färgkodningen. Den bruna sladden, alltså fasen, fästs vid den röda markeringen.

Den svarta sladden fästs vid den svarta markeringen, och den blå, nollan, vid den blåa markeringen. Nu är det bara att sätta tillbaka brytaren i väggen. Det kan vara svårt att passa in den ordentligt.

Hantverkaren trycker till med skruvmejseln på de två skruvarna, och gripklorna på baksidan glider lätt på plats.Sen är det bara att dra åt skruvarna. Nu ska frontpanelen på plats och det är viktigt att hålet passar in över den lilla dioden.

Rörelsedetektorn är nu installerad och allt som återstår är att släppa på strömmen igen. Nu kommer lyset att tändas automatiskt när någon rör sig i rummet. Detektorn kan ställas in för att släcka efter mellan 2 och 20 minuter. Man kan också ställa in detektorns känslighet.