Det är omöjligt att från början avgöra om du kan lösa problemet på två minuter, om du måste offra ett par dagar på jobbet eller om du måste be en yrkesman om hjälp. Det finns många orsaker. En sak har de dock gemensamt: knarrandet beror på att något skaver mot något.

Brädor eller reglar?

Om golvet ligger på brädor eller reglar kan det vara trä som skaver mot spikar. Golvbrädorna ligger inte dikt an mot underlaget, och när du går på golvet pressas brädorna ner. Knarr! När du flyttar foten åker brädan upp igen. Knirr!

Ljudet kan också komma från en bräda som skaver mot ett rör. Eller en parkettstav som skaver mot en annan. Eller ett trappsteg som skaver mot pluggarna i vangen. Det behövs inte så mycket. I flytande golv på betongunderlag finns det inga spikar, och då är orsaken en annan.

Arbeta systematiskt

Börja med att undersöka hur golvet har byggts upp och hur gammalt det är. Då får du en idé om vad orsaken kan vara. Ofta kan du behandla golvet från ovansidan, ibland måste hela golvet tas bort – bara för att ställa en diagnos. Men du måste veta i vilken ordning de olika åtgärderna bör sättas in. Och det förklarar vi här, så att du kan få slut på knarrandet.