Så här lägger du ett hellimmat parkettgolv

Vi lägger ett parkettgolv på ett undergolv av betong. Vi väljer att hellimma golvet. Fördelen är att vi får ett golv som effektivt begränsar stegljud.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag per rum
Pris
1.200 kr/m²
Så här lägger du ett hellimmat parkettgolv

Du kan mycket väl själv lägga ett hellimmat parkettgolv, men det går lättare om ni är två.

Intro

Moderna laminatgolv med klickfogar är jättesnyggt och relativt enkelt att lägga. Lägger du golvet på ett undergolv av betong kan du istället hellimma brädorna och på så sätt begränsa stegljud så mycket det går - och om det är golvvärme under så hjälper hellimningen också till med värmeöverföringen.

I den här bekrivningen lär vi dig hur du lägger ett hellimmat parkettgolv i ett vardagsrum och en trapphall.

Vi visar dig hur du gör detaljer runt dörröppningar, räcken och trappor.

Slutligen går vi igenom argument för och emot ett hellimmat golv, så att du kan bestämma om det är smartast att limma fast golvet eller om det bara ska läggas flytande.

Instruktion

01
Förbered och gör en provläggning 7 Steg

Projektet börjar med att mäta upp och såga brädor för en provläggning av de första tre raderna parkett.

Eftersom golvet ska hellimmas är det viktigt att det ligger rakt och fint direkt, och det kräver förberedelser. Först ska rummet mätas och så ska du räkna på om golvbrädorna passar till rummets dimensioner. Om brädorna måste kortas på längden eller på tvären, så ska det räknas in från början så att bitarna kan fördelas symmetriskt i rummet - det gäller speciellt brädor som delas på längden.

1

Går det jämnt upp? Kolla om parkettbrädornas bredd stämmer med rummets dimensioner. Om du måste såga brädorna på längden för att täcka golvet får du snyggast resultat med lika breda bitar i båda ändar.

2

Markera och såga brädor på längden. Använd en vinkelhake när du markerar var kantbrädorna ska sågas. Om väggarna är lite sneda måste du se till att brädans ytterkant ligger vinkelrätt med dörröppningen.

3

Håll 1 cm avstånd till väggen. Golvet ska kunna röra sig. Använd 1 cm tjocka klossar för att hålla avstånd mellan vägg och golv.

4

Lägg den första hela brädan på plats. Fjädern ska föras snett in i noten och klickas på plats. Det händer när brädan läggs vågrätt på golvet.

5

Mät hur lång nästa bräda ska vara genom att lägga en bräda ovanpå den första. Låt brädan möta väggen i den andra änden (kom ihåg distansklossar). Markera var de två brädorna överlappar varandra och såga.

6

Avsluta raden med den kapade brädan. Klickmekanismen gör det lätt att sätta brädan på plats, även om det är trångt.

7

Fortsätt tills du har lagt tre rader. Börja nya rader med den bräda som du har fått över från den senaste raden. Skarvarna ska ligga i förband med minst 30 cm avstånd.

02
Limma fast de tre första raderna 4 Steg

Det är dags att limma fast de första tre raderna parkettgolv vid betongunderlaget. När de tre raderna sitter fast kan de användas som mothåll för resten av golvet. Därför är det viktigt att de första tre raderna ligger helt rakt och att golvet har lagts med tillräckligt avstånd till väggen - det görs med avståndsklossar.

Golvet limmas fast med parkettlim som måste få tid att härda innan fler golvbrädor läggs ut - annars kan golvbrädorna röra sig när de följande raderna bankas på plats med en gummihammare.

1

Stryk ut lim för den första raden. Använd en tandspackel för att stryka ett jämnt lager parkettlim på betonggolvet. Stryk ut limmet för en rad åt gången, så att limmet inte härdar för snabbt.

2

Lägg de första tre raderna parkettgolv. Lägg en rad åt gången tills du har lagt tre rader. Kom ihåg att använda avståndsklossar mellan golvet och den bakre väggen.

3

Ta bort överflödigt lim. När du har lagt de första tre raderna golv ska limmet härda så att du kan använda raderna som mothåll framöver. Ta därför bort överflödigt lim innan det härdar.

4

Låg parkettgolvet ligga under press. Lägg några paket parkettgolv på det golv som du redan har lagt och låt limmet härda i 24 timmar innan du fortsätter med projektet.

03
Lägg färdigt golvet lite åt gången 7 Steg

Limmet har härdat under de tre första raderna parkettgolv.

Nu kan arbetet fortsätta snabbare och golvet kan egentligen läggas så snabbt som händerna klarar det, så länge alla moment upprepas varje gång.

Först sågas tre rader till och läggs ut utan lim. Därefter stryks lim ut och en rad med golvbrädor läggs åt gången. På samma sätt fortsätter det tills golvet är lagt.

1

Använd de första raderna som mothåll. När limmet har härdat under de första raderna, kan du använda dem som mothåll. Från och med nu kan de användas för att nästkommande brädor ska hamna rätt.

2

Ha dragjärn och gummihammare redo. Ibland kan det vara svårt att få den sista golvbrädan på plats i slutet av raden. Du kan underlätta arbetet med ett dragjärn och en gummihammare.

3

Lägg fram tre nya rader parkettgolv. Planera dina snitt innan du sågar. Skarvarna ska ligga i förband med 30 cm avstånd.

4

Arbetet går lättare om ni är två. Om du har möjlighet att få det, ta då hjälp när du lägger hela brädor. Arbetet går lättast om brädorna inte måste justeras för mycket när de väl har vidrört limmet.

5

Parkettgolvet läggs inte genomgående. Du får inte lägga golvet över två olika betongplattor eller från rum till rum om de har helt olika klimat. Dela brädorna i en rak linje över skarven.

6

Såga till med stick- eller sänksåg. Måste du avsluta golvet med en smalare bräda, så sågar du bara till en bräda som passar. Kom ihåg att såga så att du får med fjädern.

7

Få ihop brädorna med ett dragjärn. När du avslutar golvet längs kanterna kan det vara svårt att trycka fjädern ända in i noten med endast handkraft. Använd ett dragjärn för att få in det den sista biten.

04
Gör de svåra detaljerna 9 Steg

Till sist läggs golvet i trapphuset utanför rummet. Metoden är densamma som tidigare, men ett antal speciallösningar krävs för att göra plats för olika metallprofiler. Bland annat måste det sågas ut för räcken och trappa.

Det är viktigt att hela tiden komma ihåg att lämna 1 cm luft längs golvbrädornas kanter, så att golvet kan röra sig.

1

Lägg det precis som ett genomgående golv. När du ska fortsätta med samma golv på andra sidan om en dörr, ska golvet ligga helt i linje. Använd en t ex rätskiva för att säkerställa att golvbrädorna ligger rakt.

2

Fortsätt som tidigare. När du har lagt den första golvbrädan, så att den ligger i linje med motsvarande bräda på andra sidan dörröppningen, kan du fortsätta lägga resterande brädor som tidigare.

3

Lämna plats för fogar. Om du måste såga till smala brädor med plats för t ex ett räcke eller en trappa, kom ihåg att det ändå måste finnas plats för en fog.

4

Banka brädorna på plats. Om det är svårt att få ihop golvbrädorna - ofta för att du har svårt att komma åt - så kan du använda en gummihammare för att banka ihop dem. I så fall måste du använda en slagkloss som fördelar slagets styrka jämnt mellan brädorna.

5

Ibland krävs det större hål. Även om du helst vill lägga hela brädor så kan du ibland bli tvungen att såga av en större bit för att kunna manövrera golvbrädan på plats. I dessa fall är det viktigt att du sågar ett regelbundet hål som du senare kan täppa igen med en passbit.

6

Avsluta med en passbit. Till sist kan du fylla igen hålet med en passbit av parkett, som du också limmar fast.

7

Såga till en skarvlist. Använd en bågfil och en geringslåda för att såga till en skarvlist så att den passar i dörrhålet.

8

Montera skarvlisten. Skarvlisten skruvas eller limmas fast mellan dörrkarmarna.

9

Sätt dörren på plats i rätt höjd. Till sist ska dörren sättas på plats igen. Du kan behöva korta av dörren så att den passar över skarvlisten.

Material

  • Golvbrädor - Tarkett Play Ek Winter
  • Parkettlim

Specialverktyg

  • Tandspackel för parkettlim.

Tidsförbrukning

En dag per rum.

Pris

1.200 kronor/m²

Svårighetsgrad

Uppgiften blir svårare på grund av arbetet med parkettlim.

Video

TEKNIK: Klickgolv - den första raden

Få en bra start - med noggrann mätning

TEKNIK: Klickgolv - läggning i förband

Med förskjutna skarvar blir golvet starkt och stabilt

TEKNIK: Golvbräda under dörrfoder

Med ett multiverktyg klaras kapningen av lätt

TEKNIK: Golvbräda - runt om rör

Med en kil blir skarven nästan osynlig

VERKTYG: Så här använder du multiverktyget

I den här videon lär du dig allt om verktygets smarta funktioner och tillbehör. De många olika slags tillbehören gör det möjligt att både såga, stämma, kapa, fräsa och slipa på ställen där andra verktyg inte kommer åt. Och maskinen kan användas i både trä, plast, metall, murfog mm.

Tips & Tricks

Planera med en skiss

Gör en noggrann skiss. Använd den för att planera hur brädorna ska sågas och var du behöver göra särskilda anpassningar. Det besparar dig tid och dyrbara misstag.

Innan du väljer att hellimma golvet

Det finns argument både för och emot ett hellimmat parkettgolv, och den lösning som du väljer får konsekvenser för både din upplevelse av golvet och inte minst på priset som du kommer att betala för det.

Dämpar stegljud men förvärrar ljudet undertill
En av fördelarna med att hellimma är att golv och undergolv blir till en enda stor yta. Det har effekten att golvbrädorna inte kan slå mot undergolvet och dessutom absorberas stegljuden i rummet.

Om du bor i ett hus med flera våningar så ska du veta att ett hellimmat golv ökar stegljuden på våningen under golvet. Om du inte vill hellimma ditt golv men ändå vill minska stegljuden i rummet, kan du lägga en kombinerad ljuddämpnings- och ångspärramatta under parkettgolvet.

Hellimmat är bra till golvvärme
Om parkettgolvet ska läggas på ett betonggolv med golvvärme, så har hellimningen fördelen att energiöverföringen oftast blir mer effektiv än om du lägger en stegdämpningsoch

Hellimning möjliggör genomgående golv
Om du gärna vill lägga ett golv som går tvärs genom två rum, så ska golvet hellimmas - i varje fall om man ska följa tillverkarnas rekommendationer. Det beror på att trägolv rör sig och kan spricka av sina egna rörelser. Om du lägger två stora ytor i två rum och förbinder dem genom en smal dörröppning, där de endast hålls ihop av de tvärsgående klickskarvarna, så är skarven relativt svag och därför en given brottyta. Det problemet har du inte om golvet har limmats fast.

Du kan dock inte lägga ett genomgående golv om rummen har radikalt olika inomhusklimat - inte ens om det är hellimmat. Det är skillnad på hur mycket golvet rör sig (utvidgar sig och dras ihop) i kalla och varma rum, t ex ett vardagsrum och en hall eller ett trapphus.

Parkettlim kostar pengar
Den sortens lim som ska användas för att lägga golvet, kostar ca 100 kronor per liter, och det går åt 0,5 till 1 liter lim per kvadratmeter golv. Det höjer alltså kvadratmeterpriset med mellan 50 och 100 kronor Som jämförelse kan en enkel ångspärr köpas för ca 10 kronor per kvadratmeter. En kombinerad ljuddämpnings- och ångspärrsmatta kostar ca 75 till 100 kronor per kvadratmeter.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trägolv