Du kan naturligtvis dölja den fula fuktfläcken under blomkrukan eller radiatorn med en matta, och du kan blunda varje gång du ser det fula jacket i parketten under matbordet. Men det hjälper inte.

Om du har en parkettstav eller golvbräda som passar – helst en överskottsbit från läggningen – så är det väl lika bra att laga skadan? Då slipper du irritera dig på fläcken eller jacket. Eftersom det nästan är hopplöst att såga rätt ner i golvet om sågspåret bara ska vara ett par centimeter långt utan en multicutter eller multimaster, så måste du köpa eller låna en sådan maskin. Den kan även hyras på vissa byggvaruhus och i hyrbutiker.

LÄS OCKSÅ: Gör en perfekt reparation av trägolvet

För att inte skada andra brädor eller stavar än de som redan är skadade, ska du såga några millimeter från skarven i den skadade brädan. Resten lirkar och pillar du bort. Resten av arbetet är tämligen enkelt – följ bara våra anvisningar.

vandskadet gulv

Den skadade golvbrädan ska plockas bort. Men det är viktigt att du då inte skadar andra brädor eller stavar, så var lite försiktig.

GÖR SÅ HÄR:

1. Den gamla ventilen var otät och vattnet har orsakat en ful

mörk fläck på den ljusa parketten. Ventilen har redan bytts ut så droppandet har upphört, och golvet ska repareras.

2. Vi nöjer oss med att byta den dåliga änden av brädan

Du kan förstås byta hela brädan om du vill, men här passade det bra att byta en del. Dra ett streck 5 mm från en skarv och såga loss brädan med multicuttern.

3. Fläk brädan i mindre bitar med stämjärn

Bryt loss bitarna med kofot. Då blir det lättare att få bort brädan.

4. Bryt bort de sista 5 mm av brädan

så att det bildas en helt rak kant på den återstående biten. Då går det lätt att lägga ner lagningsbrädan.

5. Kapa en bräda

till samma längd som den bit du har tagit bort. Om det finns rör i golvet markerar du för dem på den nya brädan. Borra sedan hål för varje rör. Hålen ska vara 6–9 mm större än rörens diameter.

6. Såga bort den undre delen av noten

så att brädan kan läggas ner ovanpå sponten på brädan vid sidan av. Den översta delen av noten ska alltid sitta kvar för annars blir brädan för smal.

7. Lägg brädan på plats och knacka ner den

Använd kloss att slå på så att du inte skadar brädans kanter. Limma först längs kanten. Torka genast bort lim som pressas ut och ställ något tungt på brädan så att den hålls på plats.

8. Stryk rejält med lim på den sista lilla biten

som ska ligga mellan röret och väggen. Pressa ner brädan mot undergolvet med t.ex. en kil tills limmet har torkat. Lim som pressas ut ska genast torkas av med fuktig trasa.

9. Nu är golvet som nytt igen

Den nya brädan lackerades när limmet hade härdat, och hela reparationen blev klar på ett par timmar inkl. städning.