Video
Lätt
Svår

Om en kvist lossnar i ditt fina trägolv så är det förargligt, men problemet är inte större än att du kan plugga igen hålet. Pluggen ska emellertid inte gå hela vägen igenom brädan, för då finns ju risk att också den lossnar och faller ner. Nej, den ska bara ner halvvägs.

GÖR SÅ HÄR:

1. Först skär vi till en plugg, och det gör vi ur en bräda som liknar den vi ska laga

Vår tappborr skär ut en plugg med diametern 32 mm och vi borrar 12–14 mm djupt i den 22 mm tjocka brädan.

2. Därefter borrar vi upp kvisthålet

För att kunna styra den nästan platta kvistborren i hålet sticker vi ner den genom en borrmall av 6 mm plywood, som vi håller fast ovanför hålet i brädan.

3. Pluggen lirkas ner i hålet sedan vi först strukit rikligt med lim på kanterna

Du kan säkert se att vi inte har borrat igenom golvbrädan för att vi ska kunna knacka ner pluggen utan att den åker rätt igenom.

4. När limmet har torkat skärs pluggen av med ett vasst stämjärn

Vi hugger försiktigt längs med ådringen, men endast små bitar i sänder. Slår vi för hårt finns risk att pluggen går av nere i golvbrädan.

5. Till sist slipas ovansidan av pluggen ner med fint slippapper

Efter ett tag – när vi har gått på golvet och tvättat det någon gång – syns inte pluggen om vi inte letar speciellt efter den.