När du lägger nytt golv i köket finns det – stort sett – endast tre lösningar. Det lättaste är ofta att lägga ett flytande golv. Det är lättast för att du inte behöver flytta köksskåpen då golvet läggs direkt ovanpå det gamla golvet. Med flytande golv menas att golvet skall kunna röra sig. Det läggs med en expansionsfog mot väggarna och det kan inte stå tunga skåp på det. Nackdelen med en sådan lösning är att du tvingas läggs om golvet om du bygger om köket eller byter några skåp. Det flytande golvet kan också orsaka en del stegljud. En annan lösning är att limma ett golv på det befintliga golvet, t.ex. linoleum, vinyl, klinker eller hellimmad parkett. Det kan också göras utan att ta bort köksskåpen, även om det bästa förstås är att ta bort skåpen innan golvet läggs. Den tredje lösningen är att lägga ett helt nytt golv från grunden. Alltså att först riva bort både golv och bjälkar och sedan bygga upp ett helt nytt golv.