Montera den ena listen dikt an mot väggen.Lägg an den andra listen. För att kunna markera helt rätt behövs det en liten bit list, som läggs utanpå den först monterade biten. Rita längs konturen.

Nu följer markeringen väggen, hur skev den än är.Såga längs markeringen. Här använder vi en listsåg som vänds bakochfram. Det kan kännas ovant till att börja med, men sågar man från det här hållet får vi ett rent snitt på framsidan.

Såga inte hela vägen igenom listen, utan lämna en liten bit högst upp. Sista tillskärningen görs med hobbykniv så att bara en papperstunn bit återstår.Lägg an den tillsågade listen mot den monterade listen, så att den tunna biten ligger ovanpå.

Gör fast listen och skär sedan av den tunna biten i 45 graders vinkel. örnfogen är klar och den liknar till förväxling en tillsågad smygfog. Den sluter helt tätt. Man kan självklart använda metoden även om väggen är helt rak.