Även om golvet bara är lite ojämnt får man en glipa om man bara kapar listerna. Hantverkaren löser problemet så att varken fogen eller avståndet mellan golv och list märks. Den ena listen kapas i 45 graders vinkel.

Biten monteras och den andra biten list placeras så att den överlappar hela den vinkelkapade ytan på den första biten.Markera med en blyertspenna på den främre biten var den ska sågas av. Såga även denna bit i 45 graders vinkel. Såga exakt efter blyertsmarkeringen.

Nu passar listbitarna perfekt ihop och det syns inte heller någon glipa mellan listen och det ojämna golvet. Lägg på trälim på den ena kortändan och jämna ut det över hela ytan. Det är viktigt att hela ytan täcks med lim så att fogen blir riktigt hållbar.

Pressa ihop listerna hårt och torka omedelbart bort överskjutande lim. När limmet torkat helt kan fogen slipas med ett fint sandpapper, exempelvis korn 180, så att fogen blir helt osynlig. Nu är listen förlängd med hjälp av en praktiskt taget osynlig fog.