Därför rekommenderar hantverkaren att du investerar i en rätbräda på mellan 2 och 3 meter. Den här modellen har dessutom ett inbyggt vattenpass, varför den kan användas både i arbetet med att få ett jämnt underlag och i själva läggningen, när du ska kontrollera att framkanterna ligger rätt.

Du kan heller inte undvara ett golvjärn, som även kallas baksmälla, när du ska trycka plankor på plats nära väggen. Skruvdragare, hammare och sticksåg har du säkert redan i verktygslådan. Annars bör du skaffa det, för de behövs genom i stort sett hela arbetet.

Sticksågen bör vara försedd med en sula som kan vinklas utan hjälp av ett verktyg. Det är bara onödigt jobb att peta med en skruvmejsel eller insexnyckel för att ställa in sågvinkeln. Kap- geringssågen är en dröm att ha när man lägger golv. Ska du lägga stora ytor rekommenderar hantverkaren att du köper en sådan såg, eftersom det både underlättar arbetet och gör det roligare, förutom att snitten blir mycket snyggare.

En kap- geringssåg är en universalsåg som används i en mängd sammanhang. Inte minst när man lägger golv och behöver både korta av och dela många plankor samtidigt som man behöver geringssåga lister. En stor fördel med den här modellen är att sågklingan kan föras bakåt med hjälp av slädkonstruktionen, så att sågen kan kapa även mycket breda arbetsstycken.

Kap- geringssågen kan till att börja med göra ett helt snörrätt och rent snitt vinkelrätt i arbetsstycket. Det raka snittet används ofta när du lägger golv. Sågen kan också lägga vinklade snitt. Sulan kan ställas in steglöst mellan 0 och 50 graders vinkel. Därpå låses sågklingan i läge. Här sågar vi till exempel ett 45 graders snitt.

Man kan råka ut för att till exempel en list inte kan kapas i rätt vinkel för att listen är för hög. Därför kan klingan vinklas även i lodlinjen till 45 grader och listen kan kapas liggande. Därmed får man samma vinkel som om den kapats stående.Kap –geringssågen är också perfekt till finjusteringar. Börjar man såga en liten bit från markeringen är det enkelt att flytta arbetsstycket och få snittet exakt rätt.

Om ett arbetsstycke är en aning skevt eller någon millimeter för stort är det inget problem att fixa det med en kap- geringssåg. Det hade däremot varit har när omöjligt med en fogsvans eller en sticksåg. Även ojämna vinklar kan överföras. Det är vara att överföra måttet från smygvinkeln, låsa sågen i rätt position och såga, så har golvplankan fått exakt rätt vinkel.

Även mycket långa golvplankor går att klara om du har extrautrustning till sågen, som här ett sågstativ. Det används för att bära av längre plankor så att det ändå går att såga säkert och exakt. Men även för mindre arbeten är stativet till nytta. Här flyttar vi bara sågen längs skenan, så att sågen kommer i rätt läge och den kortare plankan kan vila på hållaren.

Kapgeringssågen är på det hela taget väl anpassad till de flesta såguppgifter där du önskar total precision. Investerar du in en sådan såg kan du ha glädje av den även när du bygger en terrass, ett cykelskjul eller i andra sammanhang där de behöver göra många och exakta sågningar.