Använd en överbliven bit av det golv du håller på att lägga. Såga av en 15 cm bit, så att du får så stor slagyta som möjligt. För att få en jämn slagyta sågar vi av fjädern på biten, men behålla noten.

Noten på slagklossen placeras på fjädern i den planka som ska monteras. Sedan slår du på slagklossen så att fogen går ihop helt. Slutligen görs plankan fast i regeln. Den här slagklossen är den enklast tänkbara och den passar perfekt till de plankor du håller på att lägga.