Det finns ingen anledning att bli förtvivlad om det skulle bli en repa i det nya brädgolvet eller om du missar med hammaren och i stället gör ett märke i träet. Trä är ju ett levande material och den naturliga variationen i utseendet och träets förmåga att klara småskador gör det – som tur är – ganska enkelt att fixa ytliga och kosmetiska skador på naket trä. Här presenterar vi fyra enkla metoder som snickare ofta använder sig av, när de upptäcker ytliga skador på träet.