Numera hör tröskeln alltid ihop med karmen, men så var det inte förr. I äldre hus består karmen bara av sidor och överliggare, medan tröskeln är en del av golvet – även om den sitter fast i karmen.

Orsaken till att en tröskel knarrar är nästan alltid att den inte har tillräckligt stöd. Om den pressas ner när man stiger på den, så resulterar det i att den gnager på sidorna. Och gnagandet orsakar i sin tur ett oljud – knarr.

Lösningen är att skjuta in en förstärkning under tröskeln så att den ligger stadigt. Den enkla åtgärden brukar räcka för att få slut på knarrandet.

GÖR SÅ HÄR:

1. Lossa golvlisten försiktigt så att den kan användas igen

För att det inte ska bli märken på golvet kan du lägga en bit plywood, en kloss eller en platt spackel under skruvmejseln eller bräckjärnet.

2. Gamla klossar under tröskeln tas bort

Lyft upp tröskeln lite och dra ut klossarna och ersätt dem med nya, som är lite kraftigare. Du kan med fördel använda plastbrickor eller -kilar som inte ändrar storlek i takt med att fuktigheten ändras.

3. Trampa hårt på tröskeln innan du fäster golvlisten

Om tröskeln ger med sig det minsta lilla, ska du göra klossarna eller kilarna en smula kraftigare. Spika sedan fast listen och försänk spikarna med spikdrivare.