Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

I god tid innan du lägger nytt golv ska du kritiskt granska det du redan har. Är det jämnt? Knarrar det eller finns det andra skäl till att tänka dig för innan du lägger nytt trägolv eller heltäckande matta ovanpå? Det är en del av de överväganden du måste göra. För innan läggningen börjar ska du vara säker på om det gamla golvet duger som underlag eller om du måste lägga ett nytt undergolv. De flesta golv klarar vikten av en ny beläggning, men om det gamla knarrar lite eller om det är ojämnt, ska du vara söker på att kunna lösa problemen. Annars bör du överväga alternativet att börja från början. Oavsett om du beslutar dig för att arbeta vidare eller lägga ett nytt undergolv, ska du välja rätt beläggning. Här är en komplett genomgång. Mycket nöje med golvet!