Lätt
Svår

Om någon vän eller kollega säger att det är svårt att lägga stora plattor så talar de nästan sant. Men det är inte svårare än att du klarar av det! Det är bara extra krävande. Krävande för att underlaget ska vara perfekt och absolut plant. Minsta lilla ojämnhet syns så snart plattorna har lagts. Att lägga plattorna är också krävande. Du ska nämligen vara noggrann när de läggs på plats. De plattor vi lägger är måttfasta. Alla har samma mått och är lika tjocka. De har nämligen sågats till efter bränningen. Normalt sågar man klinker innan de bränns, och det medför att plattorna kan förändras lite under bränningen eftersom denna kan få en platta att krympa en aning. Den speciella tillverkningen gör att plattorna i regel är dyrare än vanliga klinker. Priset är cirka 20–25 procent högre för de måttfasta klinkerplattorna, som även kallas kalibrerade. Plattorna finns i många storlekar, men när man väljer 60 x 60 cm, som vi har gjort, krävs att rummet har en viss storlek – helst 20 m2 eller mera.