En planka i ett klickgolv har fjäder och not på alla fyra sidor. Men i motsats till traditionella golv ska du varken spika eller skruva ihop plankorna – bara klicka. Här demonstrerar golvläggaren hur du lägger ett klickgolv.

De första två brädorna klickas lätt ihop. Men det är viktigt att plankorna ligger i flukt med varandra. Golvläggaren justerar dem försiktigt med hammaren. Golvläggaren placerar några 10 mm tjocka avståndsklossar mellan väggen och plankorna.

Det är sällan plankorna passar perfekt på det givna utrymmet, så ute i kanterna är det nödvändigt att kapa brädorna så att de passar i längd. Sedan klickar man bara vidare och placerar ut en avståndskloss. Den överblivna biten kan nu användas som första planka i nästa rad.

Men den måste vara minst 30 cm lång. Biten klickas fast vid en hel planka, och de båda delarna klickas i sin tur in i första raden genom att de först hålls i vinkel och läggs in i noten, varpå andra plankraden trycks ner.

Nu är första och andra raden låsta i varandra.Nästa planka i andra raden är lite mer besvärlig. Här måste du först foga samman brädorna i kortändorna. Sedan lyfter du upp både den planka som ska klickas fast och den föregående plankan en liten bit, så att det går att trycka in fjädern i noten.

Nu kan du klicka fast den nya brädan i längdled. Fogar ska inte hamna mitt för varandra. Det måste vara minst 60 cm mellan kortändsfogarna i två efterföljande rader.

Man kan behöva hjälpa klickbrädorna på traven med en hammare, men du måste knacka mycket försiktigt, så att inte fjädern förstörs.Resten av golvet läggs på samma sätt och på kort tid får du ett nytt fint golv.