Video
Lätt
Svår

Det största problemet är att skaffa en likadan. Om du inte har ett par plattor i reserv, måste du arbeta försiktigt så att grannplattorna inte skadas när du tar bort den som spruckit.

Få tillgång till alla projekt

GÖR SÅ HÄR:

1. Borra hål i den skadade plattan

Men borra inte helt igenom den, för då skadar du tätskiktet (om det är i badrummet). Med flera små hål i plattan går den lättare att dela i mindre bitar, när du bearbetar den med hammare och mejsel.

2. Skrapa bort fogen

Det gör du lättast med ett kasserat stämjärn. Är fogen hård måste du kanske knacka bort den med hammare och mejsel. När fogen och resterna av plattan är borta dammsuger du hålet efter plattan.

3. Såga till klinkern, ev. med hjälp av en kartongmall

Kolla att den passar och ta hänsyn till fogen. Se till så att tätskiktet inte är skadat. Stryk annars ut tätmassa i hålet och vänta tills den har härdat. Det tar 12 timmar.

4. Fördela kakelfix i hålet

För att få fixet att fästa bättre kan du ev. först stryka med en primer. Lägg klinkern vågrätt och se till att fogen blir lika bred runt om. Om det blir nödvändigt slår du ner plattan med lätta gummihammarslag.

5. Fördela fogmassan diagonalt över fogarna

Eftersom det bara är en platta som du ska foga runt, behöver du inte vänta tills fixet har torkat. Fästmassan ska fylla fogen fullständigt utan att plattan rubbas. En gummispackel är perfekt.

6. Torka bort överflödig fogmassa när du har fogat färdigt

Använd en ren, fuktig (men hårt urvriden) svamp till detta. Efter ett par timmar torkar du bort den grå hinnan från plattorna med rena, torra bomullstrasor. Jobbet är klart.