Om plankorna sågas av i rät vinkel blir det sällan en snygg fog. Med hjälp av en vinkelhake slås ett vinkelrätt streck på den ena plankan. På plankans sida markeras snittet i vinkel.

När plankan nu anpassas är det viktigt att sågen hålls i samma vinkel som vid den senare markeringen. Den andra plankan markeras och sågas till på samma sätt.

Den första plankan läggs nu på plats, så att kortändan hamnar över en golvregel. Som vi kan se är fogen helt tät, tack vare de sneda snitten.

Plankorna spikas fast och spikarna försänks med en spikdrivare. Resultatet är en snygg och tät fog.