Här har vi en krökt planka och som vi kan se behöver den pressas in flera millimeter för att fogen ska bli helt tät. Golvläggaren tar en kort planka som han sågar av nästan diagonalt, så att han får två kilformade delar.

De två kilarna läggs ner på en regel, så att notsidan passar in över fjädern på plankan som ska riktas. Sedan skruvas en extra regel fast över två golvreglarna vid sidan om kilarna.

Genom att knacka på kilarna kan golvläggaren nu tvinga ihop den skeva plankan som sedan lätt skruvas fast. Med det här lilla knepet slipper du kassera plankor.