Genom att hålla en avståndskloss mot väggen mäter golvläggaren hur bred den sista plankan ska vara. Måttet, knappt 9 cm, överförs nu till plankan. Avståndet mäts också upp i plankans andra ände, så att man kan kompensera om väggen ä sned.

Med hjälp av en rätbräda eller ett långt vattenpass slår golvläggaren ett streck mellan de två markeringarna. Vid kortändan markerar han i en vinkel på ungefär 10 grader. Hela snittet sågas i vinkel längs plankan.

Tack vare det sneda snittet kan nu plankan lätt lirkas på plats. Med hjälp av en kofot pressas fjädern in i noten längs hela plankan. Golvläggaren slår en spik i plankan. Men innan den slås ner helt pressar han ihop golvplankorna med kofoten.

Då är man säker på att fogen blir helt tät. Golvläggaren använder sedan en spikdrivare för att försänka spikarna. Om den sista plankan är mycket smal kan man fästa den i förväg mot den näst sista plankan och på så vis få en snygg avslutning.