Först skrapas alla rester av lack och målarfärg av med en färgskrapa, eller som här ett kasserat stämjärn. Då är du säker på att de nya listerna sluter helt tätt mot golvet. Mät nu upp för den första smyglisten och markera med en blyertspenna.

Här använder vi en listsax för att klippa listen i 45 graders vinkel. En listsax är lättare att använda än en såg med geringslåda och ger ett minst lika exakt snitt. Smyglisten lägga på plats, så att man ser att den passar.

Sedan markeras nästa list. Golvläggaren klipper nu till nästa list i 45 graders vinkel och trycker den mot den första listen. Om vinklarna passar, som här, markeras den andra listens längd och sedan kapas den.

Nu när listerna är tillkapade spikas de fast med små dyckert. De ska spikas i golvet, inte i väggen, eftersom det är meningen att de ska röra sig tillsammans med golvet.

Till sist försänker golvläggaren dem med en spikdrivare för att dölja dem så mycket som möjligt. Nu är de nya smyglisterna på plats och efter en strykning med målarfärg har vi åter en snyggövergång mellan golvet och sockellisten.