I det här exemplet avsätter golvläggaren två parallella streck, ett på vardera sidan hålet. Därefter drar han ett par parallella streck i andra ledden. Golvläggaren spårar med ett vasst stämjärn längs markeringen och stämmer sedan ur hålet bit för bit, så att sidorna vinklas inåt och hålet blir konformat.

Vänd alltid stämjärnets släta sida in mot träet, så att kanten blir rak.ill sist renskärs kanten. Nu gäller det att hitta en bit furuträ som är ådrat på ungefär samma sätt som golvplankn. Det ger bäst resultat. Utstämningen är 2,5 cm gånger 3 cm.

Det måttet plus ett par millimeter på vardera sidan ritas upp på den nya plankan med en vinkelhake. Med en fogsvans sågar golvläggaren längs markeringen. När han sågar längs med klossen använder golvläggaren en fintandad ryggsåg.

Notera att han sågar en smula i vinkel, så att även klossen blir konisk. När klossen sågats till ska den vändas så att ådringen passar med golvplankan. Klossen är en aning för stor, men det kan man lätt ordna med hjälp av stämjärnet.

Kom ihåg att vända den släta sidan av stämjärnet mot klossen. När klossen är tillpassad runt om läggs den på plats för att golvläggaren ska se om den passar. Nu smetar han ut snickarlim på klossen och lägger ner den i det utstämda hålet.

Sedan knackas klossen ner med en trädklubba. De få millimeter av klossen som nu sticker upp från golvet stäms av så att den hamnar i nivå med resten av golvet. Sedan efterslipar golvläggaren med korn 120. Är du noggrann med ådringen blir reparationen i det närmaste osynlig.