Här märker man tydligt att golvet knarrar, men det ska golvläggaren nu sätta stopp för. Först måste man hitta de bärande reglarna eller bjälkarna. Det gör man genom att knacka lätt med en hammare.

Man hör tydligt att ljudet blir hårdare och kortare ju närmare man kommer regeln. Just här är det lätt. Man kan se var spikarna slagits i.

En kraftig planka av hårt trä läggs längs med regeln där plankorna spikats fast. Golvläggaren slår några hårda slag på plankan för att tvinga ner spikarna i golvet.

Detta hjälper oftast mot knarrandet, men hör man fortfarande oljud kan man knacka ner spikarna ytterligare med en spikdrivare. Nu knarrar inte golvet längre. Reparationen var både enkel och snabb.