Först ska den skadade plattan plockas bort. Golvläggaren använder ett gammalt stämjärn för att hacka loss plattan från mitten och utåt. Var noga med att inte hacka ner i underlaget. När hålet blivit större är det lättare att få tag i plattan och riva bort den.

Nu ska allt det gamla limmet plockas bort. Det är viktigt att skrapa noga ner mot underlaget, speciellt i hörnen och längs kanterna. Annars kommer den nya plattan att hamna högre än de övriga.

Den nya plattan läggs på plats utan lim, så att golvläggaren kan kolla att den hamnar i nivå med de övriga plattorna. Golvläggaren stryker på ett tunt lager lim med en tandspackel. Det är viktigt att limmet fördelas ordentligt i hålet.

Golvläggaren stryker limmet från kanterna och in mot mitten, anars blir det lätt ett tjockare lager längs kanterna.lattan läggs omedelbart på plats. Golvläggaren trycker ordentligt på plattan så att den biter i limmet. Överskjutande lim torkas av med en fuktig trasa.

Slutligen trampar golvläggaren försiktigt på plattan. Då är han säker på att få bästa möjliga kontakt mellan limmet och plattan. Därefter torkar han av överskjutande lim med en trasa. Samma metod kan användas till både kork- och linoleumplattor.