Innan man kan börja slipa ska golvet förberedas. Börja med att borsta av det ordentligt och kontrollera spikarna. Om det sticker upp några spikhuvuden kan det förstöra slippapperet. Även eventuella dörrstoppar som här ska också plockas bort. Nu förbereds golvslipmaskinen.

De kan hyras på de flesta byggvaruhus och det är smart att välja den största som finns. Mindre maskiner är helt enkelt för långsamma. Slippapper till maskinen kostar mellan 20 och 50 kronor styck. Ju grövre papper, desto högre pris.

Här börjar vi med slippapper korn 36. Om lack- eller fernissalagret är väldigt tjockt kan du börja med ett grövre papper, till exempel korn 16. Nu kan vi börja slipa. Första slipningen görs alltid längs med golvplankorna. Man slipar alltid en remsa åt gången.

Först fram och sedan tillbaka i samma spår. När du börjar med nästa remsa ska du se till att överlappa föregående remsa till hälften. Varje gång du kommer fram till väggen ska du lyfta sliprullen med hjälp av handtaget.

Annars kommer maskinen att äta sig ner i golvet under den korta stund den står stilla. Resultatet blir en fördjupning.Samma sak gäller när maskinen dragits tillbaka och på nytt ska föras framåt. Du bör vara beredd på att hålla emot med hela din vikt, för maskinen drar ordentligt framåt.

Slipa nu resten av golvet på samma sätt tills du når motsatt vägg. När du är klar vänder du på maskinen och tar den sida som du inte kunder komma åt under första varvet. Golvslipmaskinen når inte helt ut i kanterna, så när golvet slipats en första gång måste man gå över kanten med en kantslip.

Här använder vi slippapper korn 40, men är lacklagret mycket tjockt kan du med fördel använda korn 16.Kantslipen avverkar mycket hastigt, så det är viktigt att du hela tiden slipar i roterande rörelser.

Annars gräver maskinen sig ner i golvet.Här sitter det fortfarande fast delar av den gamla mattan. Om du kör över det med kanstlipen sliter det på sandpapperet, som då måste bytas för ofta. Golvläggaren har ett användbart knep för att slippa detta.

Häll en gnutta lampolja eller bensin på mattresterna och slipa sedan igen med kantslipen. Mattresterna försvinner omedelbart. Samma knep kan också användas för att få bort gammal fernissa och lack.

I hörnen, där kantslipen inte kan komma till får du använda skrapa och sandpapper för att få bort lacken.När hörnen är klara är det dags att gå över golvet en andra gång med golvslipen.

Nu ska du använda korn 80. Slipningen genomförs på samma sätt som tidigare, men den här gången ska du slipa tvärs över plankorna. Slutligen ska golvet gås över en sista gång, med korn 120. Och nu slipar du på nytt längs med brädorna.Ute i kanterna syns tydliga spår från kantslipen.

Så när du är färdig med golvslipen ska du gå över kanerna med en excentnerslipmaskin med korn 60. Slipningen avslutas med en polermaskin försedd med sliprondell. Även den kan hyras på ett byggvaruhus.

Polermaskinen körs från sida till sida med mjuka rörelser. Den kan vara svår att kontrollera. Konsten är att när du trycker ner handtaget drar maskinen åt vänster och lyfter du handtaget drar den åt höger. Nu när golvet är klart kan du ytbehandla golvet som du önskar.