Arbeta alltid från mitten och ut åt sidorna. Då undviker du att skevheter fortplantar sig längs hela golvet. För den här demonstrationen har vi mätt upp mitten och golvläggaren markerar mittlinjerna med hjälp av en rak bräda. Rummet mäts i andra ledden på samma sätt.

Mitten är där de två strecken korsar varandra. Nu gör golvläggaren en provläggning från mittpunkten. Första plattan läggs i flukt med båda mittstrecken. Därefter fortsätter han med nästa platta. Han märker snabbt att plattorna inte går jämnt upp.

Det kommer att bli en 7 cm smal kant längs med väggen. Det är snyggare om plattorna kapas på mitten. I det här fallet hälften av 30 cm, alltså 15 cm. Därför flyttar golvläggaren plattorna 15 cm i en ny utläggning.

Nu passar det mycket bättre. Både mot väggen och vid dörröppningen. Nu provlägger vi plattorna även i den andra ledden. Även här ser det bra ut. Golvläggaren förskjuter nu mittstrecken 15 cm och sätter ett nytt kryss för att markera mitten.

Och en ny mittlinje ritas ut. Nu är det dags att börja limma plattorna. Det är viktigt att limmet påförs i ett jämnt och tunt lager med hjälp av en tandspackeln. Sedan läggs plattan på plats och justeras så att den ligger i linje med markeringarna. Börja med att stryka ut lim platta för platta.

När du får rutin på jobbet kan du stryka ut lim för flera plattor i taget. Det är viktigt att lägga plattorna tätt ihop. Annars blir fogarna framträdande och fylls av smuts och fukt. Lim som trycks upp vid läggningen torkas bort.

Vid väggen måste plattorna kapas för att passa. Golvläggaren mäter ut med tumstocken hur stor plattan ska vara. Måtten ritas ut på plattan som skärs till med hjälp av en vinkelhake och en hobbykniv. Plattan limmas fast på samma sätt som innan.

Plattor kan behöva anpassas även till oregelbundna former, som här. Börja med att mäta hur lång plattan ska vara på det längsta stället och skär sedan av hela plattan. Därpå läggs plattan upp mot hörnet och man kan markera direkt på plattan.Sedan mäts hörnet i den kortaste leden.

Den avsätts på plattan och hörnet skärs nu ut med hjälp av en hobbykniv. När golvläggaren är säker på att plattan passar fördelar han lim i hålet och fäster plattan på samma sätt som övriga plattor.

Resten av plattorna på det här golvavsnittet limmas fast och samma arbetssätt kan användas på övriga avsnitt. Men vi nöjer oss med det här avsnittet. När plattorna lagts ska överskjutande lim torkas av med en fuktig trasa.

För att vara helt säker på att plattorna ligger slätt mot underlaget bör du köra över golvet med en golvvält. Den dras över golvet i alla ledder. Korkplattor är lätta att lägga och om du alltid börjar från mitten och arbetar dig ut mot sidorna undviker du att skevheter i väggarna fortplantar sig längs golvet.