Men med rätt teknik är det lätt att foga samman två reglar. Fogen byggs upp med hjälp av två bitar kryssfaner. Fanerbitarna ska vara 40 cm långa, så vi markerar 20 cm in på regeln. Nu ska fanerbitarna skruvas fast.

Var noga med att biten inte sticker upp över regeln så att golvbrädorna går i den. Båda bitarna skruvas först fast på den ena regeln innan de dras fast i den andra. Använd skruvar som går igenom minst tre fjärdedelar av regeln.

Minst tre skruvar ska dras fast på varje sida om fanérbiten. Du ska alltid sätta klossar under fogarna, för att avlasta fogen. Standardreglar finns i längder på upp till 4 meter. Men med den här tekniken kan du bygga reglar i vilken längd som helst.