FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Dessa försäljningsvillkor är gällande vid köp av pdf-artiklar av Bonnier Publications International AS (Bonnier Publications) på webbplatsen gds.se.

 1. Leverans
  Pdf-artiklar kan hämtas så snart köpet har genomförts. Genast efter sänds ett orderekännande till den e-postadress du har upplyst. För information om ångerrätt, se punkt 11.

 2. Rättigheter
  Alla immateriella rättigheter, härunder upphovsrätt, till pdf-artiklar tillhör Bonnier Publications.
  Pdf-artiklar får inte i någon form (elektroniskt, fysisk utskrift etc.) kopieras eller distribueras vidare, varken privat eller affärsmässigt, om inte annat avtalats eller medges av tvingande lag.

 3. Användning av pdf-artiklar och ansvar
  All användning av Bonnier Publications pdf-artiklar och utförande av arbete och liknande efter anvisningar i pdf-artiklarna är på eget ansvar. Bonnier Publications rekommenderar dig att följa ev. säkerhetsanvisningar, att vara försiktig och om nödvändigt skaffa experthjälp. Pdf-artiklar från Bonnier Publications varken kan eller ska ersätta professionell rådgivning.
  Bonnier Publications ansvarar inte för skador eller förluster som kan ha orsakats av anvisningarna i pdf-artiklarna. Bonnier Publications ansvar är under alla omständigheter begränsat till 5000 kr.

 4. Priser
  Alla priser inkluderar moms och andra avgifter.

 5. Betalning
  Betalning kan göras med Visa- och MasterCard-kort
  Beloppet debiteras ditt konto när du får tillgång till pdf-artikeln.

 6. Säkerhet
  Bonnier Publications använder en betalningslösning levererad av DIBS. Alla data om din betalning krypteras och sänds via SSL till DIBS. Det innebär at det är endast DIBS som kan läsa dina betalningsdata.

 7. Persondata
  Bonnier Publications behöver upplysningar om din e-postadress för att kunna sända ordererkännande till dig.
  Alla upplysningar som Bonnier Publications registrerar för att kunna behandla din beställning behandlas förtroligt och i enlighet med persondatalagen. För att uppfylla bestämmelserna i bokföringslagen behålls upplysningarna i 10 år efter det aktuella räkenskapsårets utgång.
  Upplysningarna säljs inte och vidareges inte på annat sätt till tredje part, med mindre det sker som ett led i helt eller delvist övertagande av affärsverksamhet och i överensstämmande med persondatalagen.
  Du har enligt persondatalagen rätt att få tillgång till dina personliga upplysningar, och du har rätt att anmoda om ändring eller strykning av upplysningar. Du kan kontakta Bonnier Publications om detta via kundtjänsten, se punkt 13.
  Bonnier Publications använder cookies (kakor) för att hålla ordning på de varor du har lagt i din inköpskorg. En cookie är en liten textfil, som lagras på den dator du använder vid din beställning, och den används endast för att känna igen dig vid ditt nästa besök. Bonnier Publications använder dessutom logstatistiska program.
  Bonnier Publications lagrar och överför alla personupplysningar i krypterad form.

 8. Fel
  Bonnier Publications tar förbehåll för felaktiga priser och andra fel i texterna.

 9. Ordererkännande
  När du har beställt får du ett ordererkännande via e-post.

 10. Reklamationsrätt
  Du har två års reklamationsrätt på pdf-artiklar köpta av Bonnier Publications. Om du vill reklamera en pdf-artikel ska du kontakta Bonnier Publications kundtjänst. Se punkt 13.

 11. Ångerrätt
  Det är 14 dagars ångerrätt på pdf-artiklar köpta av Bonnier Publications. Tiden räknas från den dag du får en orderbekräftelse med upplysningar om ångerrätten och får tillgång till pdf-artikeln. Om fristen upphör en lördag-söndag eller helgdag förlängs fristen till förstkommande vardag.
  Om du vill utnyttja ångerrätten, när du har köpt en pdf-artikel, ska du inom ångerrättsperioden ge beskled om detta genom att kontakta Bonnier Publications kundtjänst. Se punkt 13. Du ska också inom perioden ha returnerat pdf-artikeln till Bonnier Publications via e-post eller brev, liksom du i ditt meddelande på heder och samvete ska lova att du har kasserat pdf-artikeln och eventuella kopior av den – både fysiska och elektroniska. Om du returnerar pdf-artikeln med brev är det tillräckligt att du inom ångerrättsperioden har lämnat brevet till Posten eller annan verksamhet, som har påtagit sig att leverera brevet till Bonnier Publications.

 12. Tvister
  Eventuella tvister mellan dig som kund och Bonnier behandlas enligt gällande svensk lag, om inga internationella, tvingande bestämmelser föreskriver något annat.

 13. Kundtjänst
  Kontakta kundtjänst via www.kundtjanst.nu

 14. Företagsinfo
  Bonnier Publications International AS
  PB 433 Sentrum
  N-0103 Oslo
  CVR-nummer: 977041066