Isoleraren börjar med att ta bort de gamla listerna. Använder man ett stämjärn är det lätt att komma in mellan karmen och listerna och bända bort dem. När listerna är borta, ser man att det sitter några spikar kvar i karmen.

De plockas bort med en hovtång.När alla spikar är borta ska de nya listerna monteras. Hantverkaren börjar i dörrens överkant och mäter ut bredden. Här är den 84 cm.Måttet överförs till q-lon listen med hjälp av en tumstock.

Det är enklast att kapa listen med hjälp av en q-lon tång, eller som här med en vanlig listsax, bara man kommer ihåg att gummikanten ska vändas uppåt när listen klipps av. Listen läggs upp mot karmen så att gummikanten ligger an mot dörren.

Den ska självklart vara helt stängd när man monterar listen. Isoleraren fäster nu listen med sin spikpistol, men du kan såklart också använda vanlig hammare och dyckert.

Långsidorna mäts ut på samma sätt och listerna kapas till med listsaxen. Dörren stängs åter och listerna fästs med dyckert. Nu är de nya q-lon listerna fästa och dörren sluter helt tätt.