Det borde vara lätt att ta reda på vilka fönster man bör välja till sin nya villa, och hur de monteras. Men ju fler experter Henke frågade, desto fler svar fick han. Och varje fönstertillverkade sa förstås att just deras fönster var de bästa. Inte så underligt att Henke kände sig förvirrad.

Lär av historien sa de som vurmade för gammaldags lösningar. Träet skall vara kärnträ från långsamt växande barrträd från Norrland. Och fogen skall förstås vara diffusionsöppen.