Hantverkaren börjar med att ta ut själva fönstret så att han kommer åt att arbeta. För att kunna ta ut ramen måste man först ta bort några av tegelpannorna. Är man försiktig kan stenarna plockas ner hela och återanvändas.

Nu kan ramen, som också är av järn, plockas bort. Ramen hissas ner från taket, så man behöver en medhjälpare på marken som tar emot den. De invändiga infattningarna plockas bort med en kofot.

Här kan man knappt undgå att skada putsen och väggarna, men eftersom det nya fönstret är större spelar det ingen roll. Det gamla fönstret är borta och hantverkaren kan börja med de utvändiga förberedelserna för fönsterbytet.