Här visar hantverkaren hur du monterar en mörkläggningsgardin, så att du kan skärma av ljuset om fönstret t ex sitter i barnkammaren eller sovrummet. När gardinen packas upp bör du lägga upp alla delarna så att du får överblick.

Velux-fönster är försedda med förmonterade beslag för gardinmontering. Dock inte i fönster som tillverkades före 1992. I praktiken är det inga problem, eftersom det följer med fästbeslag till dessa fönster i paketet.

Det är bara att knäppa på toppbeslaget till mörkläggningsgardinen. Först i ena änden och sedan i den andra. Längs karmen monteras snörhållare så att gardinen kan dras upp och ner.

De fästs i karmen med en enkel skruv. Kom ihåg att skruven ska sitta allra längst ner i karmen, så att gardinen sluter helt tätt. För att gardinen inte ska svacka monteras en skena längs vardera sidan, som gardinen glider i.

När skenan tryckts hela vägen upp i rillen är det bara att knäppa fast den i botten. Gardinsnörena lossas och beslaget klickas enkelt på plats i hålen längst ner på karmen i de två beslag som skruvades på i början.

Sedan är det bara att dra ner gardinen hela vägen och det blir helt mörkt. Gardinen är enkel att dra upp.Gardinmontaget tar inte mer än 10 minuter.