Ställ upp karmen på sidan och lägg ett par klossar under så att fönstret kan öppnas. Först och främst bör du nämligen ta ut fönstret. Det gör du genom att öppna fönstret och med hjälp av till exempel en skruvmejsel trycka ner säkerhetsspärren så att det går att ta loss fönstret ur karmen.

De medföljande beslagen ska monteras i karmens fyra hörn. De ska senare hålla fast karmen i taket. För att fönstret ska hålla tätt mot taket monteras en ram av isoleringsmaterial.

De fyra delarna monteras lätt i de beslag som sitter på sidostyckena. Nu kan alla delarna bäras iväg och monteras i taket. Först läggs isoleringsramen upp på taket. Här gäller det att passa in så att beslagen vilar på de nya läktbitarna i topp och botten.

Notera att ramen inte ska göras fast. Härnäst lägger hantverkaren nämligen fönsterkarmen över isoleringsramen så att beslagen på de båda delarna hamnar mitt för varandra.

Nu kan båda beslagen göras fast samtidigt. Beslagen görs fast i de fyra hörnen och i mitten. Nu är det dags att passa in den inre inklädnaden.