På högra sidan, däremot, mäter han ut från fönsterkarmen till kanten på vattenpasset och överför måttet till innerväggen. Med hjälp av ett vattenpass drar han ett helt rakt streck mellan de båda punkterna i topp och botte.

Innan alla punkterna förbinds med varandra kontrollerar hantverkaren att de invändiga karmmåtten stämmer med markeringarna i topp och botten. Det gör de här, så nu ritar han ut först i botten, för fönstrets nedre kant. I toppen mäter han först utvändigt från karmens kant till hålet i taket.

Måttet överförs på innertaket. Hantverkaren sågar nu med en sticksåg längs markeringen. Kom ihåg att använda hörselskydd och andningsmask. Plankor och isolering plockas bort vartefter de sågas av.

Nu passar den invändiga fönsteröppningen till karmen och fönstret kan lyftas på plats. Fönstret monteras upp och ner, och passas in så att vippbeslaget i botten och i sidorna passar med karmbeslagen.

Nu vänds fönstret ett halvt varv, så att det sitter rätt. Hantverkaren kontrollerar att det kan öppnas och stängas utan besvär. Allt stämmer och nu kan vi börja med den utvändiga intäckningen.