Den nedre intäckningen knackas försiktigt på plats så att den följer pannornas form. Nu lägger hantverkaren upp en tegelpanna, så att den ligger rätt i förhållande till övriga pannor. Sedan mäter han på nytt avståndet till intäckningens innerkant.

Han markerar på tegelstenen hur bred remsa som ska kapas till så att taket hamnar dikt an mot intäckningen. Takpannan kapas till nere på marken med hjälp av en vinkelslip. Kom ihåg skyddsglasögonen.

Åter på taket läggs den smala remsan upp så att det är mellan 3 och 6 cm till rännan där vattnet ska rinna. Den passar. Nu sågas nästa panna till och läggs upp på samma sätt. Resten av takpannorna anpassas med samma metod.

I toppen av fönstret fästs en flexibel list som den översta raden pannor kan vila på. Hantverkaren mäter ut hur långa pannorna ska vara innan de kapas till med en vinkelslip.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Test av vinkelslipar

När pannorna lagts på plats ser listen till att de hamnar ovanför intäckningen. Det bör för övrigt vara mellan 6 och 15 centimeter mellan pannornas underkanter och fönstret.

När hantverkaren är säker på att alla tillkapade pannor passar borstar han rent. Sedan plockar han bort den inre raden och lägg en sträng byggsilikon för att de ska sitta fast ordentligt. Nu är takarbetet klart och konstruktionen är tät.

Fönstret kan sättas i för sista gången och det utvändiga arbetet är helt färdigt. Sist av allt är det en bra idé att rensa takrännorna från damm och skräp så att de inte täpps igen vid nästa regnskur.