Själva spjälan består av ett utvändigt rör, en invändig stång och en fjäder.Den här fönsterkarmen r 8 centimeter bred. Snickaren markerar mitten med sin penna. Sedan ser han till att markera vinkelrätt ut från mittspröjsen med hjälp av en vinkelhake.

Sedan gör han samma sak i fönstrets ovandel. Höjden vid markeringen tas ut. Med hjälp av en talmeter är man säker på att få ett exakt resultat.Höjden överförs direkt till spjälan. Måttet kortas en halv centimeter för att ge lite spelrum när spjälan ska monteras. Spjälan sågas nu av med en bågfil.

Man ska vara noga med att såga i den del av spjälan där det inte sitter ett sidohål.När det yttre röret är avsågat ska stången sågas av på motsvarande sätt. Här använder snickaren den avsågade biten som mått för att markera hur mycket som ska sågas av.

Nu ska snickaren borra hål i fönsterkarmen. Hålet ska vara 3 cm djupt och borras med ett 10 mm borr. Snickaren sätter tejp 3 cm in från änden på borrstålet så att han är säker på att få rätt djup.

Sedan borrar snickaren vid markeringen och stannar när han kommit ner till markeringen. Samma sak upprepas i fönstrets ovandel.Nu ska spjälan fogas ihop. I den ände där det finns ett hål på sidan av röret sätter snickaren i en tapp som hålls på plats av en sprint.

Sedan för snickaren in stången i röret från andra hållet, därefter fjädern och till sist den andra tappen. I vardera änden sitter det plastmuffar som bär av spjälan och skyddar fönsterkarmen.

Spjälan är nu klar att monteras på plats. Tappen i ena änden förs ner i hålet, spjälan pressas ner över tappen och den andra änden sätts på plats.

Nu drar snickaren ut sprinten och fjädern inuti spjälan trycker ner den andra tappen i karmen och låser därmed spjälan. Sätter man upp spjälor med som mest 14 cm mellanrum är man säker på att inga oinbjudna gäster kan komma in genom källarfönstren.