Video
Lätt
Svår

Det kostar en förmögenhet att byta ut alla fönster i en villa eller sommarstuga, så därför sparar man mycket på att i stället underhålla dem och skjuta bytet på framtiden.

Sydvända fönster utsätts för mer sol än övriga och därför spricker träet rätt lätt. Sprickorna suger till sig fukt och det i sin tur resulterar ofta i rötskador.

För att undvika skador bör du se över fönstren regelbundet och helst oljebehandla och måla om dem vart 5:e–8:e år. Då håller fönstren längre. Vid din årliga kontroll ska du se efter om färgen flagar. Ser du naket trä är det hög tid att skrapa, grunda och måla om.

SKRAPA RENT OCH SLIPA TRÄET:

1. Ta bort ev. beslag och skrapa bort färgen

Om beslagen är rostiga slipar och rostskyddsbehandlar du dem innan du målar, för annars slår rosten igenom färgen.

2. Ta bort all färg som sitter löst

En vass skrapa är effektiv till detta. Prova dig fram, för när du finner rätt vinkel för skrapan kan den dra loss mycket färg utan att träet skadas eller repas.

3. Slipa hela bågen, gärna med en deltaslip

Den är nämligen bra på att komma in i hörn och den kan slipa hela bågen slät och fin. Börja med slippapper korn 80 och avsluta med korn 120/150.

GRUNDA NOGA OCH MÅLA SEDAN:

1. Försegla alla kvistar med kvistlack

Även om bågen är gammal kan en kvist slå igenom ny färg. Det undviker du genom att försegla kvistarna. Tvätta med T-sprit och stryk sedan med kvistlack.

2. Stryk träet med olja

Se till att alla ytor mättas med oljan, som tränger in ordentligt i träet och skyddar mot röta och mögelangrepp. Låt oljan torka ett dygn innan du fortsätter.

3. Stryk bågen med grundfärg

Lägg på ett rätt tunt skikt. Färgen ska inte täcka utan endast fungera som fästunderlag för ytfärgen. Grundfärg har ingen långtidsskyddande effekt.

4. Laga alla skador med spackelmassa

Det är inte nödvändigt att fullspackla utan det räcker om du lagar jack, sprickor och skruvhål, dvs. ställen där det kan samlas fukt

5. Slipa träet när spackelmassan har torkat

Då får du en slät och fin yta. Mellanslipningen tar också bort alla träfibrer som har rest sig. Välj slippapper korn 180–240 och slipa lätt för hand.

6. Dags för slutmålning

Ytfärgen ska läggas på i minst två omgångar, även om träet har täckts efter den första strykningen. Späd gärna färgen inför den första strykningen. Avsluta med två strykningar.