Lätt
Svår

Gamla fönster är guld värda. Det har många villaägare upptäckt, och det har även den mest envisa förespråkare för nya fönster tvingats erkänna – flera gånger.

Gediget hantverk och fantastiskt hög kvalitet på träet kännetecknar många gamla fönster. Och de ska verligen beva-ras. Inte bara för att de passar i gamla hus, utan också för att ett gammalt föns-ter, som renoveras på rätt sätt, kan hålla i ytterligare 100 år.

För det mesta kan det räcka med en försiktig färgskrapning, byte av rostiga beslag, noggrann oljebehandling, ny färg och nytt kitt för att fönstret åter ska kunna stå emot elementens raseri. Och förser du fönstret med ett innanfönster, behåller du värmen i bostaden.