Lätt
Svår
Rädda de gamla fönstren och spara pengar!

Ja, vi måste ärligt erkänna att det tar sin tid och kräver en hel del tålamod att renovera fönster. Men det är det förvisso värt. Och det är också trevligt. Under alla omständigheter blir resultatet ofta imponerande bra. Gamla fönster kan nämligen bli som nya igen.

Det krävs inte mer än att du ta god tid på dig och att du vet vad som ska göras. Det kan du se i denna artikel. Fördelen med att renovera i stället för att köpa nya fönster är först och främst att du kan spara en hel del pengar på din egen insats. En annan väsentlig fördel är att de gamla fönstrens utseende passar i stil till fasaden och att du därför får ett harmoniskt resultat. Det kan vara svårt att uppnå om du i stället väljer att köpa nya fönster.